Projecten

Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden, volgt hier een selectie van  projecten die JBMM tot nu toe heeft gerealiseerd.

Bedrijfsopvolging

De eigenaar van een middelgroot familiebedrijf in de sector Transport& Logistiek zocht opvolging in het kader van de continuïteit van het bedrijf. Gesprekken met kandidaten binnen en buiten de familie leverden uiteindelijk een uitstekende kandidaat op, waarmee een meerjarig involgingstraject werd afgesproken. JBMM maakte een waardebepaling van het bedrijf en in nauwe samenwerking met de bank, de accountant en de notaris werd de geleidelijke overdracht vastgelegd en gerealiseerd. JBMM begeleidt het bedrijf thans periodiek in de verdere ontwikkeling.

Verkoop bedrijf

De eigenaren van een handelsbedrijf in de agrarische sector, dat tevens het transport zelf verzorgde, wilden het bedrijf verkopen. De toekomstige wettelijke bepalingen bedreigden de continuïteit van het bedrijf op langere termijn. De keuze was tussen verdere schaalvergroting en verkoop aan een branchegenoot. JBMM benaderde diverse branchenoten zonder aanvankelijk de identiteit van de opdrachtgever prijs te geven. Na diverse gesprekken met de meest geschikte overnamepartij is in nauw overleg met de accountant en de bankier van beide partijen de integratie gerealiseerd tegen voor beide partijen aantrekkelijke condities.

Personeel en organisatie

Het management van een middelgroot industrieel productiebedrijf wenste de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten.  Na individuele gesprekken met de leden van het managementteam heeft JBMM een clustergewijze aanpak gekozen voor bijeenkomsten met alle medewerkers. Het resultaat was meer inzicht en waardering van medewerkers en management over zichzelf en over elkaar. Vervolgens heeft JBMM geadviseerd en ondersteund bij de professionalisering van het beleid op het gebied van Personeel en Organisatie.

Bedrijfsscan

Een internationaal opererend familiebedrijf in de staalsector wilde een organisatorische doorlichting om te toetsen of het zelfbeeld van de organisatie klopte. Op basis van individuele gesprekken door alle lagen van de organisatie en een uitgebreide financiële analyse van de prestaties van de onderneming werd een compleet en bedrijfskundig beeld geschetst van de organisatie. Daarnaast werden door JBMM concrete actiepunten benoemd voor een verdere ontwikkeling van de organisatie ter versterking van de continuïteit.

Marketing analyse

De eigenaar van een bedrijf, marktleider in de vrijetijdssector, wilde een organisatorische doorlichting van de organisatie. Na individuele gesprekken met sleutelpersonen binnen de organisatie, een uitgebreide financiële analyse en een analyse van de veranderingen binnen de markt, werd op advies van JBMM gekozen voor een radicale verandering  van de koers van de organisatie.

Bedrijfsstrategie

In verband met een voorgenomen verkoop heeft de directeur/eigenaar van een hoog-innovatief bedrijf in een specialistische sector  JBMM opdracht gegeven tot een waardebepaling van het bedrijf.
Op basis van gesprekken binnen de organisatie én binnen de familie is een complete toekomstvisie gemaakt voor de organisatie, inclusief waardebepaling, marktontwikkelingen en concrete actiepunten. Het resultaat is dat de ondernemer het moment van verkoop enkele jaren heeft uitgesteld en met hernieuwde energie leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

JBMM ondernemende adviseurs werkt samen met u aan de verdere ontwikkeling van uw bedrijf!


© 2023 JBMM