Werkwijze

Als wij u de gelegenheid zouden bieden om een biljet van 100 euro voor 50 euro te kopen, zou u die kans dan pakken of niet?

Inventariserend gesprek JBMM inventariserend gesprek

Onze samenwerking begint met een inventariserend gesprek. Een nadere kennismaking die u niets kost en tot niets verplicht. Aan het einde van het gesprek komen we tot een duidelijke conclusie: we kunnen wel of niet iets voor elkaar betekenen.

Vertrouwen

Centraal in onze werkwijze staat ‘vertrouwen’. Om tot een succesvolle samenwerking te komen is er vertrouwen nodig tussen u en ons. Dat vertrouwen is ook nodig voor een eventuele samenwerking met uw accountant, bankier, fiscalist en eventuele andere vertrouwenspersonen die bij de ontwikkeling van uw bedrijf betrokken zijn.

Plan van aanpak

Als we wel iets voor elkaar kunnen betekenen, dan komen wij op korte termijn met een plan van aanpak. Dit stappenplan is gebaseerd op de uitkomsten van ons eerste gesprek en voorzien van een overzichtelijke kostenbegroting. Vaak zal een bedrijfsscan daar deel van uitmaken.

Tarieven

Bij de kostenbegroting is uw wens ons uitgangspunt. Dat kan betekenen dat u ons betaalt op grond van een afgesproken uurtarief, op basis van een vooraf bepaald bedrag of volgens een combinatie van beide. De aard van de werkzaamheden speelt daarbij een rol.

Zodra we het met elkaar eens zijn, kunnen wij aan de slag…


© 2023 JBMM