Groei of krimp

Zin of onzin?


Gelukkig, we hebben volgens het CBS in het afgelopen kwartaal weer een economische groei behaald van 0,2 procent. De beurzen reageren opgelucht over deze groei,ook al is het minimaal.
Is groei of krimp van onze economie belangrijk voor de  ontwikkeling van ons land?

Ik denk dat het goed is daar een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Daarbij wil ik een parallel trekken tussen de economische ontwikkeling van een land en die van een bedrijf.

Voor de continuïteit en groei van een bedrijf is niet zozeer de omzet, maar meer het rendement, de winst en de toegevoegde waarde van belang. Natuurlijk heb je als bedrijf een bepaalde omzet nodig om te kunnen overleven, maar dat is niet voldoende. Het is vooral de ‘kwaliteit van de omzet’ die bepalend is of je als bedrijf bestaansrecht hebt of niet. Het is om die reden vaak verstandig om omzet, die geen rendement oplevert  en die ook door concurrenten gegenereerd kan worden af te stoten.

Zo is het ook op macroniveau: een land zou geen activiteiten moeten uitvoeren die maatschappelijk en economisch gezien geen rendement opleveren. Jarenlang hebben we in Nederland activiteiten uitgevoerd die onze economie volgens het CBS in cijfers deed groeien, maar die geen welvaartsgroei op langere termijn teweeg brachten. Daar plukken we nu de wrange vruchten van. Het enige antwoord hierop is: innovatie, verandering, vernieuwing en verbetering, zowel op bedrijfsniveau als op macroniveau.

John Boersma, augustus 2012


© 2023 JBMM