Managementbegeleiding

Alleen of samen met uw managementteam bepaalt u de koers van uw bedrijf. De gekozen bedrijfsstrategie speelt daarbij een belangrijke rol. Maar ook de manier van leiding geven kan bepalend zijn. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Wie neemt de strategische beslissingen en op basis van welke informatie?
  • Is de overlegstructuur transparant en wordt er voldoende gecommuniceerd?
  • Beschikken de MT leden over de juiste competenties?

Professioneel en effectief management zorgt voor een rechte koers. Managementbegeleiding door een adviseur van JBMM kan dan net dat steuntje in de rug zijn om de juiste koers te blijven volgen.

Als sparringpartner voor de ondernemer

Als ondernemer van een MKB bedrijf staat u vaak alleen aan het roer. Dan is het heel begrijpelijk dat u af en toe de behoefte heeft om uw plannen en zorgen met iemand te delen. Door te sparren met een onafhankelijk adviseur krijgt u meer inzicht in uw eigen functioneren en voelt u zich gesterkt bij het nemen van beslissingen. JBMM biedt u zo’n persoonlijke coach, die u altijd kunt raadplegen als u ergens mee zit.

Als coach van het managementteam

Heeft u twijfels over het functioneren van uw managementteam? Vanwege eindeloze vergaderingen met weinig effect, het vooruitschuiven van beslissingen, het ontbreken van visie of een ongelijke inbreng van de individuele leden?

Elk bedrijf verdient een professioneel managementteam dat in goede samenspraak doelgericht beslissingen durft te nemen. De adviseur van JBMM begeleidt uw MT bij het in kaart brengen van knelpunten en het vinden van oplossingen, resulterend in:

  • Een goede taakverdeling met duidelijke afspraken
  • Een transparante overlegstructuur met voldoende communicatie
  • Een helder beleidsplan met visie, missie en strategie
  • Krachtige besluitvorming op basis van betrouwbare informatie

Neem vrijblijvend contact op!

Heeft u interesse in onze bedrijfsbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan per e-mail of door te bellen met 06-22624492.
Wilt u meer weten over ons en onze werkwijze? Lees dan verder…


© 2023 JBMM