Marketingplan

JBMM kan ook voor uw bedrijf een marketingplan opstellen dat gericht is op verbetering en groei van uw bedrijf. Een marketing analyse vormt de basis voor dit plan. Daarnaast zullen wij in samenspraak met u bepalen wat de doelstellingen en de actiepunten zullen zijn. Een brainstormsessie kan deel uitmaken van dit onderzoek.

Marketingdoelstellingen moeten SMART zijn

Voor het opstellen van een marketingplan bepalen we eerst samen met u wat uw marketingdoelstellingen zijn. Wat is het resultaat of doel dat u met uw activiteiten wilt bereiken? Daarbij is het belangrijk dat deze doelstellingen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Vragen die hierbij een rol spelen zijn:

  • Wat zijn uw doelgroepen?
  • Welke (nieuwe) producten of diensten gaat u in de markt zetten?
  • Aan welke (nieuwe) markten gaat u leveren?
  • Wat wordt uw verdienmodel en hoe bepaalt u de prijs?
  • Hoe onderscheidt u zich van de concurrent?

Een marketingplan is concreet en tijdgebonden

Een marketingplan is in feite een vertaling van uw marketingdoelstellingen naar een concreet plan voor de korte termijn. In dit plan van aanpak geeft u aan wanneer u welke stappen gaat zetten en wat de kosten zullen zijn. JBMM kan u helpen bij het maken van deze vertaalslag, waaronder:

  • Promotie: bedrijfsbezoeken, advertenties, de website, e-mail marketing of beursdeelname?
  • Verdeling van de taken; wie gaat wat doen?
  • Maken en bewaken van een tijdsplanning.
  • Begroten van de kosten.

Neem vrijblijvend contact op!

Wilt u ook voor uw bedrijf een strategisch marketingplan laten maken? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail of door te bellen met 06-22624492.
Wilt u meer weten over ons en onze werkwijze? Lees dan verder…


© 2023 JBMM