Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging gaat vaak over de opvolging binnen de familie. Dat is een complex proces, want naast juridische, financiële en fiscale factoren spelen ook emotionele factoren een grote rol. U geeft tenslotte een stukje van uzelf weg, want het gaat over uw eigen opvolging.

Wie wordt uw opvolger?

Bedrijfsopvolging door een familielid lijkt een logische stap, maar weet u wel  zeker of de beoogde opvolger geschikt is? Misschien is verkoop buiten de familie een betere optie. De adviseur van JBMM kan u bijstaan bij het maken van een verantwoorde keuze. Hij fungeert enerzijds als uw klankbord en vertrouwenspersoon en werkt anderzijds nauw samen met uw accountant en juridisch of fiscaal adviseur. Wij werven en selecteren kandidaten op basis van competenties en karakter en laten ons niet leiden door emoties.

Bedrijfsopvolging: een zorgvuldig begeleid proces

Bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer is het belangrijk dat de verkoper en de koper elkaars belangen respecteren, u blijft immers ook daarna met elkaar verbonden. Samen met u zullen wij de verschillende stadia doorlopen en hindernissen nemen, zoals:

  • Het bepalen van de waarde van uw bedrijf
  • Het toetsen van de juridische en fiscale aspecten
  • Het voeren van de onderhandelingen
  • Het verkrijgen van een eventuele financiering
  • Het bepalen van de positie van de familieleden die niet in uw voetspoor treden

JBMM, meer dan advies!

Ook na een succesvolle bedrijfsopvolging blijven wij graag bij uw bedrijf betrokken. Een nieuwe eigenaar heeft in de praktijk vaak behoefte aan een vertrouwenspersoon en klankbord, die ook de historie van het bedrijf goed kent. Wij fungeren dan als klankbord en als begeleiding bij ontwikkelingsprocessen ter versterking van de continuïteit. Wij blijven betrokken bij uw bedrijf zolang u dat wilt!

Neem vrijblijvend contact op!

U zoekt begeleiding bij een bedrijfsopvolging? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan per e-mail of door te bellen met 06-22624492.
Wilt u meer weten over ons en onze werkwijze? Lees dan verder…


© 2023 JBMM