Bedrijf in zwaar weer

Als uw bedrijf in zwaar weer dreigt te raken is het belangrijk dat u op tijd de noodklok luidt. Of het nu vijf of twee voor twaalf is: hoe eerder de problemen worden aangepakt, hoe groter de kans op herstel. Wanneer is er sprake van zwaar weer?

  • Bij liquiditeitsspanningen en voortdurende verliezen
  • Als uw bankier de financiering heeft stopgezet of stop dreigt te zetten
  • Als u bij uw bank in bijzonder of intensief beheer terecht komt
  • Bij een (plotselinge) vermindering in de vraag naar uw producten
  • Bij teruglopende rendementen
  • Bij conflicten tussen directieleden en aandeelhouders
  • Als een reorganisatie onafwendbaar is
  • Als het management versterkt of geprofessionaliseerd moet worden

Quick Scan voor een bedrijf in zwaar weer

Bij een bedrijf in zwaar weer is het belangrijk dat er snel en adequaat wordt gehandeld. De adviseur van JBMM zal daarom eerst een quick scan uitvoeren om de problemen in kaart te brengen. Aan de hand daarvan en in overleg met uw bank en accountant wordt gekeken welke oplossingsmogelijkheden er zijn: herstructurering of faillissement.

Financiële en organisatorische herstructurering

Bij een positieve uitkomst van de quick scan komen wij met een voorstel tot herstructurering van uw bedrijf. Dit voorstel kan betrekking hebben op financiële en organisatorische zaken, zoals:

Uiteraard willen wij het hier niet bij laten. Graag willen wij u ook begeleiden bij het uitvoeren van deze herstructurering. 

Hulp bij dreigend faillissement

Als voor uw bedrijf een faillissement dreigt zullen wij er alles aan doen om dat te voorkomen. In samenspraak met uw accountant stellen wij een bedrijfsrapportage op en gaan daarmee in overleg  met uw bank en andere financiers. Ook kunnen wij een onderzoek doen naar alternatieve financieringsbronnen en u ondersteunen bij de overname of verkoop van activiteiten.

Doorstarten van uw bedrijf

Is een faillissement onafwendbaar, dan kunnen wij u begeleiden bij uw gang naar de curator. Door onze financiële kennis van zaken weten wij waar we op moeten letten om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ook kunnen wij een onderzoek doen naar de eventuele doorstartmogelijkheden voor uw bedrijf en de financiële consequenties daarvan.

Neem vrijblijvend contact op!

Zit uw bedrijf in zwaar weer en heeft u begeleiding nodig om het roer om te gooien? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan per e-mail of door te bellen met 06-22624492.


© 2018 JBMM